En måste-ha-bok för kreatörer

Beta Alfa gör mig uppmärksam på att Julius Wiedemann har kommit ut med Advertising Now! Print som samlat ihop ett stort antal kreativa annonser för inspiration och idéstjälande. Finns snart på
AdLibris Bokhandel..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *