Design:Furniture

Känns som både “seenitbefore” och “fresh”: Fritz Hansen. (via Husmusen)
The Computer Bed
Det är alltid svårt med platsen – för att inte tala om mängden böcker man har: Ünal-Böler har försökt ordna det (klicka på W).
Mickey D’s McMakeover
iPodbord från Lovegrove & Repucci eller flygellikt.
Laptray från PID (via Husmusen)
Interagera med bordet… Freeset – Human Locator

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *