Agent för förändringar

Steve Hardy har varit på IdeaCity och tar med sig tio idéer hur man blir en agent för förändring – enligt Frank Palmer, VD för DDB Canada:

1. Love experiments.
2. Learn to collaborate.
3. Ask different questions.
4. Try not to critixize.
5. Sweat the small stuff.
6. Never stop learning. Never stop moving.
7. Seek better ways.
8. Bury the ego.
9. Celebrate your success.
10. Love your job or leave it. Be fearless.

(Creative Generalist)

Kolla också in Drivers of Change som ger uttrycket “att spå i kort” en helt ny innebörd. Här snackar vi avancerad omvärldsfakta – påverkare för förändring – i en bunt med kort.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *