TV-reklamen lever nog vidare

Webbomedia skriver om TV-reklamens framtid. Han anser att TV-reklamen inte är dömd att dö men måste förändras. Hans slutsats är inte ny men alltid lika viktig:

tv-reklamen måste bli mer relevant, intressant och informativ än den är i dag. En bred kommunikation mot massorna bör ersättas av smarta personaliserade budskap som tittaren vill ha, inte låsta fjärrkontroller.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *