Kontrollen ligger hos konsumenten

Viktigt att tänka på för varumärkesbyggare och pr-personer som försöker att bygga buzz:

control is moving from institutions to communities and the power in communities belong to the people who reside in them.

(Naked Conversations via Blogrelation del.icio.us)

Det är antagligen det här som är svårt för företag när det kommer till att jobba med WOM och bloggar – att relationerna inte kan kontrolleras av företaget. Det innebär flera saker:

  • att man som företag måste tro på sitt varumärkes styrka i förhållande till konsumenterna
  • att hela tiden skapa dialog med konsumenter och personer som fungerar som influenser till konsumenter
  • att företaget måste vara mer transparent i alla led
  • .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *