KO biter i gräset

Marknadsdomstolen har gett KO på tafsen i samband med deras försök att sätta dit Eurocards reklam. KO, vana att faktiskt vinna, är inte lite irriterade. Ställföreträdande KO Marianne Åbyhammar förklarar frankt att Marknadsdomstolen har missuppfattat alltihop. (Supermarket)

VISA å sin sida ser till att utveckla sin marknadsföring och sitt varumärke till att vara ett finansiellt instrument:

Under de senaste åren har vårt affärsområde breddats ordentligt. Tidigare var vi helt enkelt ett kontokort för konsumenter och internationellt var vi främst ett kreditkort. Idag är debitkort [dvs betalkort] och andra förbetalda produkter, kommersiella lösningar och identifieringstjänster en stor del av vår verksamhet”, säger Christopher Rodrigues, VD för Visa International. “Vi behöver utveckla hur vårt varumärke används. Konsumenter och handeln ska kunna skilja på olika Visaprodukter och tjänster, samtidigt som förtroendet för att Visa möjliggör effektiva och säkra betalningar över hela världen består. Vi använder också det här tillfället till att uppdatera logon.

(Newsdesk).

Speak Up har en stor samling VISA-kort som mycket visar på den utveckling som skett inom kreditmarknaden och runt varumärket.

Amex har också startat ett antal varumärkessamarbeten i Sverige. Detta är ett sätt att försöka rida på den utveckling som nu sker i Sverige, cirka tjugo år efter USA: folk börjar att använda sina betalkort mycket mer och även skaffa sig kreditkort. Enligt Martin Odell på Nordisk Media Analys har Amex en bra spridning fr a i Stockholm och deras varumärkeskännedom har ökat markant de senaste åren – de är ett premiumalternativ i konsumenternas ögon. Men fortfarande har de två saker att kämpa emot: rädslan att skuldsätta sig respektive att Amex inte är samma statussymbol som i USA. (SvD)

Konsumentombudsmannen visar med eftertryck den lätt vridna syn som staten helt uppenbart har på reklam: att den påverkar jättemycket eftersom svenskar inte kan tänka själva. Det finns inget annat sätt att tolka många av KO:s uttalanden och det här är flagrant. Det som KO missar är det som VISA insett – konsumenter vill ha ett kort med många funktioner. Eller flera kort men med enkelhet och transparens när det gäller användandet. Dock är svensken ofta influerad av den negativa reklamsyn som svenska staten och svensk media ofta kommunicerar vilket gör att det är svårt för ett bolag som Amex att faktiskt förklara fördelarna med ett premiumkort. Den svenska måttfullheten och Jantelagen gör att det är brackigt att flasha med sitt Amex och fortfarande har svensken en svårartad schizofreni när det gäller just ekonomi och pengar.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *