WMF höjer prognosen

Världsekonomin går mycket bra. På i princip alla marknader, inklusive Afrika, räknar man med ökade siffror. Den globala tillväxtprognosen skrivs upp med 0,6 procent till 4,9 %. Sverige räknas upp med 0,9 procentenheter till 3,5 %.

Dock – risken för inflation ökar ju fortare det går. Fyra viktiga riskfaktorer listas:

  • Oljan. Priserna är inte bara höga utan fluktuerar kraftigt.
  • Stökig finansmarknad. Låga räntor och hög grad av riskvilligt kapital skapar möjligheter för bubblor.
  • Dollarkrasch. USA har ett konstant ökande handelsunderskott och gör USA beroende av omvärlden samtidigt som omvärlden är beroende av dollarn.
  • Fågelinfluensan. Om en global pandemi bryter ut påverkar det ekonomin direkt.

(di.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *