Konstig bojkott

Jag försöker förstå grunden till varför mediebyråerna och Sveriges Annonsörer uppmanar till bojkott av Google efter att företaget gjort om sina ersättningsnivåer. Enligt Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson handlar det om:

Googles modell går stick i stäv med det arbete vi i Sveriges Annonsörer i samarbete med Sveriges Mediebyråer bedriver. Jag ser en uppenbar risk för såväl bulkköp som kraftigt minskad transparens, varför modellen inte gynnar våra respektive medlemsföretag.

Tidigare fick mediebyråer och annonsörer fem procent på framförhandlat pris, oavsett köpmängd. Nu har Google (och enligt uppgifter också Yahoo!) valt att faktiskt hantera det hela som alla andra som handlar med “varor” – köper du mer får du mer i kick-back. (Resumé)

Hur jag än försöker så får jag det inte att hänga ihop. Om man bortser från att Sveriges Annonsörer självklart kan tycka att det inte är bra för medlemsföretagen – men en bojkott? Det känns onekligen som att försöka döda myggor med luftvärnskanon. Själva sakfrågan tycker jag är rätt solklar: köp 3 betala för 2 (eller köp 3 få tillbaka motsvarande 0,5). Det är ingen skillnad gentemot alla andra som säljer varor – och det är just det som Google säljer: en vara. Ett sökord är en entitet och Google tillhandahåller inte en tjänst utan en, visserligen virtuell, vara. Med tjänster knutna till den varan.

Läs Sveriges Annonsörers pressmeddelande

Related Posts

2 thoughts on “Konstig bojkott

  1. Tommy

    Jag *tror* det är så här: Mediabyråerna bestämmer i praktiken var annonser ska hamna. De lever i hög grad på rabatten. De tar uppdrag för flera olika annonsörer. Rabatten Google erbjuder är knuten till hur mycket mediabyrån köper (inte till annonsören).

    Om någon annonssäljare börjar erbjuda progressiv rabatt, betyder det att annonsörerna inte längre kan vara trygga i att mediabyråns rekommendationer bygger på en analys av var annonserna får mest effekt. Mediabyrån har ju fått ett ekonomiskt intresse av att styra över så stor del som möjligt av sina kunder till Google.

  2. N|. Post author

    Självklart är det så. Men att det här har varit på gång är ingen nyhet och mediebyråerna borde ha kunnat vara mer förutseende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *