Allt hos Google

I samband med att Google släppt sin version av en kalender är det många som börjar se en linje i Googles affärsplan. De vill helt enkelt få användaren att stanna så länge som möjligt inom Google-sfären för att på så sätt kunna kontrollera reklamen.

Att en användare väljer att använda så mycket som möjligt på samma ställe är inte så konstigt. Redan på slutet av nittiotalet försökte Yahoo! och andra med att låta användare bygga startsidor och integrera kalendrar, även om det inte var lika crisp som idag med Ajax och Flash-teknik. (Making a Date With Google via Beta Alfa)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *