Mycket reklam

SIFO ReklamIndex visar att 2006 började oerhört starkt när det gäller retailsegmentets reklaminvesteringar.

De 25 största detaljisterna svarar under perioden för mer än hälften av de totala reklaminvesteringarna. Och det är KF och ICA som satsar allra mest. De båda tungviktarna svarade för nästan var femte reklamkrona under årets början.

(Supermarket)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *