Distinkt grupp hos Itunes

Itunes är en success-story där användandet ökade med 241 % mellan december 2004 och samma månad 2005. E-handelsaffären nådde närmare 14 % av aktiva Internetanvändare. Nielsen Netratings har också tittat på hur Itunes målgrupp ser ut för övrigt: 17 år, relativt jämt fördelat över könen (54 % män, 46 % kvinnor) och kör helst Volkswagen. Väljer cider som alkoholhaltig dryck och läser Wired, Rolling Stone eller FHM (sic!). Cartoon Network, HBO eller BBC America är valet i TVn. (Center for Media Research)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *