Ränteblogg säljer in varumärket

Bloggarna börjar bli reella marknadsföringsinstrument. Senast i raden är SBABs ränteblogg. Barbro Wickman-Parak är en av bloggarna och tillika chefsekonom på SBAB:

På bloggen kan vi snabbt nå ut med nyheter och länka till våra längre ränteanalyser. […] Det är bra för oss att veta hur kunderna reagerar på olika nyheter och vi svarar alltid på frågor som ställs på bloggen. (Computersweden) Läs också om hur fler företag börjat att använda bloggarna: Computersweden

Äntligen börjar några fatta det: bloggen är bara ett format. Och ett oerhört smart sådant för att jobba med i marknadsföring. Om man gör det rätt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *