En länkdump

Det är en hel del saker som jag sparat på men inte lär hinna skriva om. Men varför slänga bort sånt som kan vara viktigt:

Installing an Upgrade to Ad Industry 2.0
Creative side of marketing
Multitasking: The Seattle Times: Pacific Northwest Magazine via LinkMachineGo)
Why Travel to France? – om kulturella skillnader.
The Chinese Way to brand identity
Secret lives of ad icons
Online Video Ads: The Three Best-Practice Rules
Synkron vs. asynkron mediekonsumtion
Stora satsningar – men ingen tittar – nischkanalerna går på pumpen.
[RTF] – typsnitt
Talking Shop
Mags End ’06 On High Note
Motel Hell via Veer
Ny teknik gör det enklare
Now Hear This!
Left-brain marketing: Teradatag via bisonblog respektive SvD.
Imagine a Google Wildcard

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *