Reklamökning tröttar konsumenten

En uppsats på Handels visar att ju mer reklam som vi matas med desto mindre gör vi medvetna val utifrån reklamen. Fredrik Östgren och Hans Johansson har studerat ett antal branscher utifrån de siffror om reklamerinran som NMA tar fram. De har kunnat se att trots en mängd nya varumärken inom finanssektorn så väljer konsumenterna att överväga färre varumärken.

Man kan förvänta sig att när kunderna känner till fler varumärken borde de också kunna tänka sig att välja fler. Men det blir precis tvärtom.

Författarna och NMA kan se att 80-90 % av konsumentens slutgiltiga val stämmer överens med det varumärke de övervägt (top of the brand-mind). De menar att det är tre faktorer som framförallt gör att konsumenternas val minskar trots ökningen av befintliga varumärken (och ökning av reklamen):

  • Högre krav från konsumenterna.
  • Homogent utbud gör att erbjudanden från olika varumärken inte differentieras av konsumenterna.
  • Konsumenterna förlitar sig på gamla vanor eftersom ett ökat utbud upplevs som arbetsamt att utvärdera.

Slutsatsen författarna till uppsatsen ger är knappast någon revolutionerande:

Det gäller verkligen att vara relevant för kunden och att skapa reklam som berör och differentierar sig så man inte blir en i mängden. Det finns mindre utrymme för slarv.

(N24.se)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *