ERK tillsätter opartisk utredning

ERK ska kartlägga om sexuellt diskriminerande reklam har ökat. Det hela är, enligt ERK, ett sätt att ta tillbaka initiativet om att sanera reklambranschen och därmed undvika en eventuell lagstiftning. Jan Fager, sekreterare i ERK och chefsjurist på Sveriges Annonsörer säger:

Rådets uppfattning är att det inte ökat utan att man blivit av med en rad av-arter. Men vi vet inte. Vi sitter ju mitt i detta, så vi kanske inte ser verkligheten […] fler anmälningar betyder inte nödvändigtvis fler övertramp. Jag tror att reklamen ibland får klä skott för den allmänna utvecklingen.

Om den opartiska utredningen kommer fram till att andelen diskriminerande reklam ökat menar Fager att det kan innebära att ERK inte fungerar. (N24.se)

Att ERK inte fungerar är vi nog många i branschen som anser – men av helt andra orsaker än att de skulle vara flata mot sexuellt diskriminerande reklam. Snarare handlar det väl om vad som är bra och dålig reklam. Vad som är relevant och vad som inte är det.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *