Kartläggning av reklam inriktad mot barn

Sveriges konsumentråd och Lunds universitet ska kartlägga reklam inom matsegmentet som (de anser) riktar sig mot barn. Målet är att få veta om den reklamen ökar. (Dagens Media)

Intressant projekt. Reklam riktad mot barn är förbjudet i Sverige. Att kartlägga den blir en smula märkligt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *