Haus och Care Of går samman

Västeråsbaserade Care Of och tillika Västeråsbaserade Haus går samman till en byrå. Namn och sådant är ännu inte klart. Min svåger blir alltså AD på en större byrå. (Vlt.se)

Det verkar som om ett nytt steg sker när det gäller den konsolidiering som pågått inom branschen under ett par år – att man nu bygger större byggstenar även utanför nätverken. Det kan ha sin förklaring i de oerhört knepiga krav som olika LOU-upphandlingar ställer men också att man ser nödvändigheten i att vara fullservice.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *