Europolitan kan komma att återuppstå från branding-graven

I samband med att Telenor kan komma att köpa Vodafone kan varumärket Europolitan också dammas av. I samband med att Vodafone tog över svenska Europolitan började också en kraftig ompositionering av kundbasen vilket visat sig inte vara en alltför bright idé. I marknadsundersökningar visar det sig att Vodafone är svagt som förstahandsval, och ligger lågt i nöjd-kundindex. (Resumé)

Jag är ändå fundersam om Telenor verkligen kommer att våga släppa Vodafone. Det argument som förs fram är hur väl Europolitan var sett i företagssegmentet – problemet är att det var en helt annan mobil värld på den tiden. Mobiltelefonen var ett komplement medan den mer och mer idag utvecklas till en primär kommunikations- och livsstilsprodukt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *