Längre livscykel

Inom konsumentprodukterna finns en ny rörelse – att ha längre tålamod med produkter. Procter & Gamble, som varit kända för att i ren darwinistisk anda låta produkter snabbt överleva eller dö utan större hjälp med underbyggande marknadsföring senare i livscykeln, väljer att hålla kvar vid produkterna längre än tidigare.

“If they are winners, we stay with them and we stay with them as long as we can to keep building the trial curve among the target audience, and we’re on third and fourth year with some of these initiatives and innovations,”

(Ad Age)

Varför konstant satsa på nya versioner som inte egentligen är någon större förändring kan det vara läge att faktiskt låta starka produkter få en längre livscykel genom underbyggande marknadskommunikation. Faktorn handlar om den förändrade inställningen till produkter som kan anas fr a hos Generation MeWe – realistiska konsumenter som kräver innovationer istället för revisioner för att vilja byta sin favoritprodukt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *