Glada tider för konsulterna

“Efterfrågan på arbetskraft ökar i det privata näringslivet, bortsett från industrin som fortfarande pekar nedåt. Framför allt är utvecklingen stark i byggsektorn och delar av den privata tjänstesektorn, i form av företagstjänster.
Företagstjänster är exempelvis IT- och ekonomikonsulter, tekniska och juridiska rådgivare samt marknadsförare [min fetning] av olika slag som företagen anlitar.
Den region som uppvisar den största ökningen av efterfrågan på arbetskraft är Stockholm och sedan kommer de andra storstadsregionerna.”

(SvD)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *