Inga Cameler mer

Från och med igår är det förbjudet för tobaksbolagen att sponsra engelska sportevenemang och idrottsstjärnor. Det är framförallt F1-cirkusen och biljardsporten som drabbas – dessa har också haft en tvåårig övergångstid för att hitta nya sponsorer.

Lagen bygger på EU-lagstiftning som förbjuder tobaksreklam- och tobakssponsring. (Scotsman.com)

Lagstiftning om reklam är ofta oerhört märklig och tar sin grund i en syn där reklam anses påverka mer än ens vi reklamstrateger kan bevisa. Problemet med förbud mot alkohol- som tobaksreklam innebär att dessa satsar på andra sätt för att föra ut sina varumärken – sätt som påverkar konsumenten mer direkt.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *