Tre varumärken som försöker synka är för många

Bonniers tre tidningar Expressen, GP och Kvällsposten och deras synkrona rapportering visar på ett flagrant sätt problemet med att sammanföra tre varumärken och samtidigt försöka att behålla varje varumärke som en egen entitet. Problemet som varumärken står inför i samband med fusioner är just i vilken grad de ska behålla de separata varumärkena. Jag är inte säker på att det är det allra bästa – i vissa fall kan det i längden ge större vinst att kommunicera ett varumärke som blir övergripande på ett annat sätt än att försöka hålla liv i flera gamla varumärken. I vissa fall är det nödvändigt att släppa allt det gamla och börja om på ny kula, i andra fall är det ett varumärke som självklart borde fortsätta och “äta upp” de andra.

I fallet Expressen, GP och Kvällsposten vore det antagligen rätt självklart att Expressen är det starkaste nationella varumärket. (Sydsvenskan.se via Vassa eggen)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *