Luckies under läppen

Den galopperande trenden av rökförbud som går över världen har gjort att stora tobaksbolag på allvar börjat titta på snus som en framtidsprodukt.

BAT – British American ­Tobacco – lanserar bland annat snus under sitt klassiska premiumvarumärke Lucky Strike. BAT:s mål är att sälja in varumärke och design snarare än att konkurrera med priset. (DN )

Som gammal varumärkesrökare blir jag lite sorgsen över att man använder ett sånt klassiskt och starkt varumärke för att sälja snus.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *