KO stämmer Eurocard för reklam

Eurocard har hamnat i blåsväder på grund av sina annonser och den TV-reklam som de kört. Enligt KO uppmanar reklamen konsumenter till impulsköp och framställer krediten som bekymmersfri, vilket ombudsmannen anser strider mot såväl god marknadsföringssed som mot god kreditgivningssed. (Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *