3 thoughts on “K som i …

  1. Patrick

    Man tycker ju att även österländska uppfattningar bör kunna dra slutsatser kring en logotyp som denna. Fast å andra sidan verkar det vara ett apotek, och där säljs ju som bekant preparat som i alla fall till viss del har med saken att göra :)


    Dessutom är det ju alltid kul med drive-by-idioter som Bubi :-D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *