Designmakt eller konsumentmakt

”Design är utan tvekan en lönsam investering för många producenter. Frågan är om den automatiskt är det för konsumenten? Det är ytterst tveksamt om mänskligheten verkligen behöver mer design, snarare är behovet av bättre funktionalitet stort inom många områden. För oss konsumenter borde det vara viktigare att produkten håller vad designen och marknadsföringen lovar. I en värld som håller på att svämmas över av produkter och varumärken är det kanske inte först och främst designens ställning som behöver stärkas – utan konsumentens”
Ledare med rubriken ”Mindre design, tack” apropå Designåret. Vår Bostad Nr 2005.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *