Citat renodlar namnen

Kommunikationskoncernen Citat AB renodlar sina dotterbolag genom att lägga till Citat till deras namn. Digitized byter namn till Citat Digitized, Traffic byter namn till Citat Traffic, Journalistgruppen byter namn till Citat Journalistgruppen och koncernens operativa verksamhet får namnet Citat Marcom.

I koncernen ingår också Reptil, Mods, Scandinavian Retail Center och Dataunit. (Newsdesk)

De dotterbolag som Citat valt att byta namn på har alla verksamhet inom kommunikationsområdet – ett område som kan sägas vara kärnområde för koncernen. Alltså väljer man att knyta dem närmare koncernens kärnvärden genom att renodla deras namn.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *