Apoteket eller snabbköpet

Det är rena såpamanuset när diskussionen om Apotekets vara eller inte vara nu fått fart efter domen i EG-domstolen. Tyvärr är jag av olika anledningar förhindrad att mer i detalj gå in på det hela då det ligger nära ett av byråns projekt men man kan konstatera följande:

  • EG-domstolen anser att Apotekets monopol strider mot gemenskapsreglerna inom unionen
  • Regeringen anser att domen endast handlar om inköpsrutiner och därmed påverkar den inte lagregleringen av försäljning av såväl OTC- som Rx-klassade läkemedel.
  • Handeln har redan förberett sig för att börja sälja OTC-läkemedel. Representanter från såväl handeln som personer med en vurm för en friare marknad anser att domen innebär en möjlighet för övrig handel att sälja OTC-medel.
  • Frånvaron av förslag eller beslut till ändrad reglering av försäljning av OTC-klassade läkemedel innebär en fara för en helt oreglerad handel.

    En enkel slutsats:
    Ingen har en aning om någonting.

Related Posts

2 thoughts on “Apoteket eller snabbköpet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *