Media ungdomar och sex – eller?

En debattartikel som ett gäng media-, mode och nöjeskvinnor skrev den 29/4 får ett beigt svar från ansvariga ministrar. Emma Hamberg, Emma Wiklund, Linda Västrik, Karin Björkegren, Ann Söderlund, Ciléne Andréhn, Johanna Westman, Sarah Sheppard, Rebecka Edgren, Emi Gunér och Annika Jankell begär att Sverige ska följa FN:s barnkonvention skydda barn mot medier som kan vara skadliga för dem. De vill att ämnet Mediakunskap ska införas i skolorna från klass ett. Deras argument är att medierna finns överallt och styr Sverige. De anser också att Livskunskap ska vara ett ämne i skolorna från klass ett. Det är lika viktigt som matematik. Minst. Till slut vill de se en ungdomsombudsman.

Deras kritik handlar om en stark kritik mot de medier som många av de själva varit aktiva i.

Berit Andnor, Ibrahim Baylan och Lena Hallengren svarar på kritiken mot regeringen på SvDs Dagens Brännpunkt. Deras svar handlar om att de inte vill eller kan gå in och styra det journalistiska innehållet men regeringen ska stimulera debatt och dialog om mediasamhället. Ministrarna menar att mediakunskapen redan finns inskriven i läroplanen och att de tagit sig an frågan genom Flicka.org-projektet. De menar att göra livskunskap som ett ämne skulle vara ett steg tillbaka eftersom temat ska återkomma i alla ämnen genom att värdegrundsutveckling ska genomsyra alla ämnen. Och ministrarna avslutar med att dissa ungdomsombudsmanstanken – barnombudsmannen ska tillvarata barns rättigheter upp till 18 år och Ungdomsstyrelsen finns. Debattartikeln avslutas med den nästintill programmatiska “sanningen”:

“Vi delar åsikten att det behövs motkrafter till de mediala bilderna av hur tjejer och killar framställs. Vi känner oro över sexualiseringen av det offentliga rummet och vilken påverkan det har på våra barn och ungdomar.”

Det finns många trådar jag skulle vilja dra i. Jag börjar med själva mediekritiken. De elva kvinnornas artikel är bra men fortfarande gnisslar det när ett antal mediemänniskor kritiserar det som gjort dem kända. Lite svenskt…
Att, som politikerna menar, Flicka.org skulle vara något mer än en extremt fånig kampanj utan några som helst möjligheter att bli något annat än ännu en tandlös politisk papperstiger vägrar de att inse. Det är självklart viktigt att visa på saker som bildmanipulation och ifrågasätta vad som visas i media – men på vilket sätt ska man göra det? Flicka.org har använt det enklaste (men sämsta) sättet: “du tycker du är ful men det är ingen fara – bilderna du jämför dig med är retuscherade – modellerna är lika fula som du. Egenligen.” Samtidigt diskuteras ungdomars fetma… Konsekvens – nope.

När det gäller skolfrågorna har jag, i mitt förra jobb, föreslagit just livskunskap. Ungar är vilsna när det gäller relationer, de har ofta dåliga erfarenheter hemifrån – den föräldrageneration som nu är föräldrar kommer från den första generation vars egna föräldrar totalt boomade skilsmässostatistiken. Att irra om “värdegrund” är att totalt skjuta över målet och även i foten. Det är två skilda saker. Men det förstår varken Baylan, Andnor eller Hallengren. Livskunskap skulle handla om att få verktyg att hantera livet. Att hantera sina relationer och därmed också hitta en balans i påverkan både från föräldrar och media.
Under de år jag dels hade konfirmander och dels höll undervisning om värdegrund på ett ungdomsprojekt var jag ofta den första som diskuterat mediabilderna med ungdomarna. Att skolan har saker i sin läroplan innebär inte automatiskt att det är något som kommer att ske.

>

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *