EVM hotar jobb

Livsmedelsarbetarförbundet flaggar för att EVM kommer att hota jobben inom branschen om de fortsätter att ta mer och mer hyllplats. Detta då de flesta EVM tillverkas utomlands och därmed pressas priserna ännu mer nedåt.

Analytiker menar dock att andelen EVM i livsmedelsbutikerna snarare kommer att öka. Inom några år räknar GFK att det är närmare 25 % EVM i butikshyllorna, en utveckling som inte är osannolik då siffrorna i övriga Europa ligger närmare femtio procents-strecket. (SvD)

Ursprungsmärkningen blir lätt eftersatt i jakten på billigaste tillverkningen och ofta kan det handla om olika ursprung för samma vara. Det innebär en grundläggande fara för det varumärke som äger EVM. Samtidigt är det nödvändigt på grund av den prispressarspiral svensk dagligvaruhandel hamnat i genom att det finns en viss överetablering och att nya lågpriskedjor börjar att växa upp över hela landet.

Och det som man inte kan få in på sockervadd, tar man in på bergodalbanan, för att travestera ett gammalt ordspråk. Dagligvaruhandelns behov av att prispressa livsmedel innebär att de försöker att tjäna mer genom att erbjuda varor som förut varit tingade för detaljhandeln. I dagens storköp är nästan hälften av butiksytan bestående av icke-dagligvaror.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *