Bison Fredrik gästbloggar på JKL

Fredrik från Bisonblog (och Bold) har fått möjligheten att gästblogga på JKLs blog om corporate blogging. Det är bra och det är intressant. Läs på JKL Blog.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *