SvD tittar på målgrupperna

SvD identifierar sina läsare som “superkonsumenter” och “moderna ledare”. Anne Britt Berentsen, marknads- och försäljningschef, förklarar målgruppens persona:

“Våra läsare konsumerar väsentligt mer än genomsnittet och är utpräglade early adopters. Jämfört med andra morgontidningsläsare är de verkliga superkonsumenter.

SvD stödjer sig på senaste Orvesto mätningen som visar på att tidningens Stockholmsläsare konsumerar 17 % mer den stockholmska DN-läsaren och hela 30 % mer än Metros läsare.

“Dessutom är våra läsare överrepresenterade i framtidsbranschernas ledningsgrupper och har en mycket jämnare fördelning mellan manliga och kvinnliga ledare än andra morgontidningsläsare. Moderna ledare är en passande beskrivning.”

(SvD och Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *