Det går bättre och bättre

IRM:s statistik för Q1 visar glädjande siffror för både reklambyråer och media. Annonsinvesteringarna ökade med 5,3 % vilket innebär närmare sex miljarder i reella tal. Förvånande kanske är att kvällspressen gick upp med 26 % medan mindre förvånande är att ODR ökar med tio procent och att sökordsannonseringen online ökade med hela 50 %! Det går trögt för morgontidningarna, bortsett från gratistidningarna vars annonsintäkter ökade med femton procent. TV och radio ökar med 11,6 % respektive åtta procent.

IRM menar dock att den allmänna svenska konjunkturuppgången mattas av. Rent logiskt borde det visa sig nästa kvartal eller Q3-05 för annonsmarknaden. (SvD)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *