Bilindustrin kritiseras

En forskargrupp har tittat på bilindustrins påståenden om att motorerna är nästintill utsläppsfria efter att mer än 22 000 personer bett myndigheterna i USA att se över sanningshalten i deras påståenden. (Ad Age). De båda printannonserna kan du se här
(via AdJab).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *