Fuck off Expressen

Expressen har valt att byta ut affischerna i sin senaste kampanj eftersom de kan tänkas uppröra personer. Det är en affisch med ett långfinger och copyn “Till alla er som hatar kvällstidningar, sport och tv.” men som nu byts mot ett v-tecken och copyn “Äntligen vår! Nu börjar inomhussäsongen.”

Det har uppenbarligen diskuterats enligt Mats Löthén, marknadsdirektör på Expressen.

“– När vi tittade på och debatterade den innan märkte vi att det fanns en del som reagerade negativt på att det skulle kunna ses som förakt för andra människor. Vi tyckte då att det inte fanns något skäl att uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas negativt eller hatiskt eller som förtal av folk som har andra åsikter. Vi ville visa upp något positivt till dem som vi vill fånga upp. “

(DN)

Ursäkta? De debatterade den innan och upplevde den som provocerande – ändå fick den rulla? Gången är inte sandad ända upp.

Related Posts

3 thoughts on “Fuck off Expressen

  1. Lars Olofsson

    “märkte vi att det fanns en del som reagerade negativt på att det skulle kunna ses som förakt för andra människor.”

    Jag undrar hur de resonerade när de tolkade det på något annat sätt. Nåja, Expressen är i alla fall ärliga med vad de tycker om icke-läsare. Det får väl då anses vara en ömsesidig känsla. ;-)

  2. lord Fredruk.

    Hur kan något bli mer föraktfullt än att göra nyheter av händelser i såpor? Be om ursäkt och gå hem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *