Resumé censurerar mera

Jag har ännu inte fått något svar på var artiklarna om SIBA-Fabian tog vägen. Nu ser jag också att kommentarmöjligheten till allt som Viggo Cavling skriver är borttagen. Onekligen intressant eftersom han därmed kan stå relativt oemotsagd i sina åsikter om Lindsö och allt annat som oreras om i hans spalter.

Nej, jag gillar honom inte men jag anser ändå att man som åsiktsmaskin ska ge läsare möjligheten att reagera. Resumé håller på att bli ett egenmäktigt förfarande till nyhetsmedia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *