Please Disturb!

En utställning för att få unga att inspireras och delta i designutvecklingen. Det är en del i Konstfacks studentkårs Same Fame-projekt för att bredda rekrytering till skolan.

“Konst- och formgivningsvärlden måste utvidgas för att kunna spegla och intressera det heterogena samhälle vi lever i. Utställningen Please Disturb! handlar om att få nya grupper att möta samtida konst och design. Vårt samhälle förändras snabbt. Var finns framtidens formgivare och konstnärer, som kan skapa produkter, konst och design som matchar våra behov? Please Disturb! efterlyser nya estetiska uttryck.”

I utställningen deltar konstnärer och formgivare från olika delar av konst och design-Sverige. (Newsdesk)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *