Myndigheter slarvar

Svenska journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén skräder inte orden när hon pratar om hur myndigheter behandlar sina media:

“- Man smetar ut begreppen journalistik, reklam, marknadsföring och propaganda och häller dem i en sorts stor kommuniktionspotta.”

Hon menar också att det handlar om slarv med informationen, med den egna objektiviteten och journalistisk kvalitet.

De tidningar som lagts ned eller är hotade av nedläggning är Folkhälsoinstitutets “Utblick”, AMS “Platsjournalen”, Kulturnät Sverige såväl som “Riksdag och departement”. Även världens äldsta publikation “Post- och Inrikes tidningar” står hela tiden inför hot om nedläggning. (DN)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *