Metro York Times

Metros försäljning av 49% av sin Boston-upplaga till New York Times är inte bara för att få hjälp att ekonomiskt driva tidningen utan också att få del av värdet av New York-tidningens varumärke. (Dagens Media)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *