Kvalitet och sanning. Ny mätmetod behövs.

I en kolumn tar Sam Whitmore upp problemet med att digitala nyhetsförmedlare hela tiden lever på mätbarheter som endast säger något om själva besökarantalet, men inte något om innehållet kontra besökarna.

“The media buyers who bought the page don’t monitor what is said here editorially. They couldn’t care less. At some point down the road, the media buyers will look at the page-view stats and decide whether to buy more advertising. And strictly from a dollars-and-cents point of view, had I continued my phony (but eye-catching) rant, Forbes.com would have delivered them big value.”

Whitmores lösning handlar om att göra en stående enkätundersökning enligt den modell som Zagat Survey använt sig av. Att kommersiella publikationer blir bedömda utifrån ett större antal punkter såsom kvalitet, sanningshalt, tillgänglighet och så vidare. Detta skulle kunna rädda journalistiken från samma öde som film och TV mött: tittarsiffrorna mäts enbart i kvantitet. (Forbes.com)

Det finns egentligen två diametralt motsatta perspektiv på vad Whitmore säger:
Dels att det faktiskt inte spelar någon roll om en sida innehåller guld eller skräp. Annonsörer som är ute efter att “bomba” med sitt budskap köper fortfarande bara efter antal sidträffar. Fortfarande är de annonsörer som verkligen använder möjligheterna att styra sina budskap till rätt målgrupp relativt liten.
Dels handlar det verkligen om det: att ju tätare informationsdensiteten blir desto mer kommer mottagaren att söka kvalitet, ackuratess och sanning. Det borde därmed innebära att en lösning som Whitmore föreslår skulle bli en del av ett företags marknadsföring: “vi köper all vår annonsplats utifrån XX-undersökningen”.
Å andra sidan skulle det antagligen komma fram sajter vars enda mål är att komma högt upp på enkäten. Vilket skulle innebära att de jobbar som media bör göra – utifrån ett kvalitativt, objektivt och sanningsbärande kodex…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *