“Gör skolan till en kommersiell frizon!”

Grön ungdom blåser till strid mot marknadens ökande inflytande över skolvärlden:

“De senaste åren har företags kommersiella intressen fått ett allt större inflytande över skolan. Sponsrade läromedel smyger sig in i undervisningen och reklam får en alltmer framskjuten plats i skolmiljön. Samtidigt blir skolans demokrati allt mer urholkad genom minskad elevmakt och odemokratiska ägandeformer.”

Einar Westergaard skriver i pressmeddelandet att det inte får finnas några sponsrade läroböcker liksom ett stopp för privata skolor. (Newsdesk)

Jag tycker ni ska läsa pressmeddelandet – det är lätt förvirrat med diskussioner om kommersialism blandat med hur HBT-undervisningen ska ske i skolan.
Jag ser inte problem varken med privata skolor med skolpeng eller sponsrade skolböcker – så länge de senare inte i övrigt påverkas av sponsringen.
Att försöka skapa “kommersiella frizoner” är inte bara relativt omöjligt utan rent språkligt ett lite bakvänt uttryck. En frizon är något där en handling är fri att utföras; därmed säger Grön Ungdom att det i skolorna ska vara fritt fram för kommersiella krafter…

Related Posts

One thought on ““Gör skolan till en kommersiell frizon!”

  1. Copyriot

    “… Trots att offentligt/privat, kommersiellt/icke-kommersiellt av dessa framställs som enkla motsatser, blir det aldrig klart vilken den obebläckade, rent mänskliga, “autentiska” tankevärlden är. …”
    Copyriot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *