Från stat till företag?

Jonas Söderström skriver om förändringen från en stat som tar hand om varje del av människans liv till företag som tar hand om oss.

“The nanny state” tycks ha ersatts av – the nanny corporations.

(Blind Höna)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *