Blogs och reklam

Är bloggar en bra reklamplats? Det försöker Tessa Wegert ge svar på i en tre delar lång artikel.

“How then can advertisers take advantage of this embryonic medium? First, take a cue from Nike: Keep it real.”

Ads on Blogs, Blogs as Ads, Part 1

Blogs are… dynamic, interactiv, sincere.

Ads on Blogs, Blogs as Ads, Part 2

“With interest in blogs and blogging on the rise, it’s inevitable more options for blog advertising will emerge…”

Ads on Blogs, Blogs as Ads, Part 3

Diskussionen om att använda webbloggar för marknadsföring är konstant. Tessas artiklar är en bra början men frågan är snarare: vad händer med de bloggar där reklamen blir ett självändamål? Ett öde som man ibland upplever att en hel del print-media hamnat i och även en hel del online-media av mer traditionellt snitt.

Related Posts

One thought on “Blogs och reklam

  1. Pingback: Researcher » No illusions » Bloggläsarna blir allt äldre och rikare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *