Några enkla branding-tips

En bra artikel om branding och de misstag som man bör undvika i varumärkesarbete. Artikeln är inriktad på onlinemarknadsföring men är också applicerabart på branding generellt.

  • look for pockets of opportunity
    Det är ingen idé att jaga världsherravälde. Inte från början i varje fall. Leta efter möjligheterna och låta varumärket bli känt i de delar där det har möjligheter att växa sig starkt.
  • isolate pockets of good consumers
    Att jobba med smalare grupper, som är intressanta just för det egna varumärket. Demografi och konsumenters beteende leder rätt.
  • prioritize features and benefits
    Vilka fördelar har varumärket just för den grupp konsumenter det riktar sig mot? Satsa på dem snarare än att försöka göra allt samtidigt.

(ClickZ / Brands)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *