Upp, upp!

Reklamförsäljningen gick upp med nio procent i november. För årets hittillsvarande elva månader är uppgången på tolv procent jämfört med 2003. (Resumé)

Och Pontus Schultz har startat en ny tidning. Vänner, det luktar högkonjunktur… :)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *