Sumo Pizza Pretzel Sticks

Det här är en oerhört märklig reklamfilm: Sumo Pizza Pretzel Sticks. För att citera en känd sportkommentar: “Japaner, japaner, japaner.” (tipstack till Steve)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *