The Bootstrapper’s Bible

Dab mailade en länk där du bland annat under en begränsad tid kan ladda ner Seth Godins bok The Bootstrapper’s Bible gratis. Och hela sajten är snygg, viktig och använder bloggtekniken som den är menad – till att förändra världen.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *