Kvantifierbar estetik

Intressant artikel om hur ett dokuments utseende kan betyda lika mycket som vad dokumentet innehåller.

“how a document looks can be as critical as the words it carries”.

Framförallt har detta implikationer på automatiserade dokumenteringsfunktioner men kan också överföras på all kommunikation. Att få kunder att förstå vikten av en bra grafisk profil är inte alltid helt lätt. (Center for Media Research)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *