Inriktning mobil media

Trots “buzz” runt sökordsannonsering menar bland annat Catherine Levene på NYT Digital att det är varumärkesannonsering som kommer att vara vad online-marknadsföringen långsiktigt kommer att satsa på. Hon ser också en utveckling där online-publicister mer och mer måste rikta in sig på mobila konsumenter. Det kommer förändra publicistiskt arbete i grunden – än mer kan konsumenten välja vad den vill läsa. (E-Media Tidbits)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *