Hemliga iPod-användare

I en artikel i Wired menar Seth Godin att han blivit en “closet iPodist” – han vill inte erkänna att han, som är inne på sin femte spelare, äger en iPod. Inte nu längre eftersom det är så många som har en.

Drew Neisser på Renegade Marketing Group menar att Apple måste fortsätta att kämpa för att hålla iPod-varumärket fräscht och heterogent:

“You can already begin to see the initial iPod pioneers, who embraced the value of individuality, shunning the storm of homogeneity that’s growing with each new purchase.”

Seth Godin har kanske satt huvudet på spiken både vad gäller Apples framgångar trots sin litenhet men också den fara som det innebär att Apples iPod blir en sorts branschstandard:

“Most of the people who are Apple’s biggest cheering section are people who go out of their way to wear what everyone else is not wearing and eat where not everyone else is eating. They’re the kind of people who like to customize their life and feel like they’re independent.”

Godin och Neisser får en del mothugg av diverse trendspanare; både Rubin på Cool Hunting, DeeDee Gordon på Look-Look såväl som Janet Ozzard på Style menar att det är långt kvar innan en iPod förlorar sitt mervärde. (via MediaCulpa)

Det är en ganska intressant iakttagelse som Godin gör. Tribalism-trenden samman med samhällets grundläggande värderingsförskjutning mot individualismen innebär att man hellre söker exklusivitet än inklusivitet. Om man förut inte ville missa att vara en del av en mainstream-trend är det nu en rejäl förlust.
Självklart har early-adopters alltid sökt det nya, exklusiva – det är därför vi jagar deras åsikter för att göra det till sälj bland den stora massan – men det som håller på att hända är att den stora massan vill vara exklusiv och inte hänga på den stora trenden.
Följden för både PR- men framförallt för reklambranschen måste bli att hela tiden arbeta med mindre målgrupper, snävare inriktningar av produkter. Nischningens tidevarv är här.
Det stora problemet ligger inte nödvändigtvis i vår bransch utan hos företagen som ska sälja. I den traditionella marknadsteorin handlar framgång i grunden om att sälja mycket – och om då nischning och exklusivitet blir rådande så innebär det en helt ny situation. Och det påverkar oss.
Vad som måste till är en bättre integrering av de kommunikativa delarna, en grundläggande varumärkesstrategi vars taktiska outcome är kontextuell, möjligen geografiskt men framförallt socialpsykologiskt. Som planner och marknadsförare får vi flera bollar att hålla i luften: både målgruppen utifrån de traditionella parametrarna, individpsykologiska parametrar och tribalismens olika uttryck.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *